Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:

 • mag. Darja Radić, predstavnica ustanovitelja in predsednica sveta
 • dr. Erna Štefe, predstavnica ustanovitelja
 • Mojca Krašovec, predstavnica delodajalcev
 • Fedja Pobegajlo, predstavnik delodajalcev
 • Alisa Cerić, predstavnica zaposlenih
 • Branka Pavlov, predstavnica zaposlenih
 • Mateja Seničak, predstavnica zaposlenih
 • mag. Monika Karan, predstavnica zaposlenih
 • Darija Cvikl, predstavnica zaposlenih
 • Maruša Lampič, predstavnica študentov
 • Jan Demaria, predstavnik študentov

Direktor zavoda je mag. Janez Damjan, ki je petletni mandat nastopil 1. aprila 2014.

 

Strokovni aktivi so ustanovljeni po posameznih predmetnih področjih in jih sestavljajo naslednji predavatelji:
Strokovno področje

Vodja

Turizem

Člani: Krašna, Grafenauer, Kovačič, Špec, Gregorc, Sila

  mag. Darja Radić

Gostinstvo
Člani: Zalar, Mihelčič, Lebar, Ferjančič
  Jože Zalar

 

Velnes
Člani: Gojčič, Ferjančič, Tušek-Strniša, Ambrožič, Merlak

  mag. Slavka Gojčič

Komunikacija in tuji jeziki
Člani: Praprotnik, Premrov, Cvikl, Demšar, Guzelj
  Cilka Demšar

 

Na šoli delujeta naslednji komisiji:
Študijska komisija, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljajo jo:

· Rožica Slavica Ferjančič - predsednica
· Marijan Lebar
· mag. Tadeja Krašna
· Jakob Demšar
· Iztok Sila

Komisija za kakovost, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Sestavljajo jo:

· Jože Zalar - predsednik
· dr. Emira Premrov
· dr. Boža Grafenauer
· Uroš Ambrožič
· Iztok Sila

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

  Prešernova 32, 4260 Bled

  04 / 575 34 10
  e-Fax: 04 / 575 34 30
  04 / 574 21 30
  info@vgs-bled.si

Davčna številka:  
SI51691051,smo davčni zavezanec
Matična številka:  
5957656
TRR:
SI56 01100-6030706052, 
odprt pri banki Banki Slovenije, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
mag. Damjan Janez, direktor