Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji. Na njej je diplomiralo že preko 1400 študentov, ki pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju slovenskega turizma in gostinstva. V študijskem letu 2017/18 je na šoli vpisanih skoraj 450 študentov, od tega približno dve tretjini na programu Gostinstvo in turizem, ena tretjina pa na programu Velnes. V prvem letniku so zapolnjena vsa prosta mesta na rednem študiju programa Velnes (50 mest) in večina prostih mest na rednem študiju programa Gostinstvo in turizem (blizu 100 od 140 mest), ki se jim bo pridružilo še okoli 25 študentov izrednega študija. Relativno velik interes za študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem na Bledu dokazuje, da se je šola v preteklem obdobju uspešno razvijala ter ohranila visok ugled med mladimi ter v strokovni javnosti.
 
Poslanstvo Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled je kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter dodatno razvijanje kompetenc v šolskem hotelu skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva. Vizija šole pa pravi, da »...v naslednjih letih bomo na temelju tradicije izobraževanja v turizmu postali priznano višje in visokošolsko središče za kakovostno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na področju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu. Prepoznavni bomo po pristnem odnosu med zaposlenimi in študenti.«
 
Prostorski pogoji in opremljenost šole so zelo dobri in zagotavljajo kakovostno izvedbo pedagoškega procesa tako za študente kot za predavatelje in ostale zaposlene. V zavodu je za izvajanje dejavnosti oblikovana tudi posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (kratko MIC). V njegovem okviru deluje šolski hotel Astoria, ki svojo izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu in tudi študentom ter dijakom drugih šol.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

  Prešernova 32, 4260 Bled

  04 / 575 34 10
  e-Fax: 04 / 575 34 30
  04 / 574 21 30
  info@vgs-bled.si

Davčna številka:  
SI51691051,smo davčni zavezanec
Matična številka:  
5957656
TRR:
SI56 01100-6030706052, 
odprt pri banki Banki Slovenije, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
mag. Damjan Janez, direktor