Med cilji, začrtanimi v programu dela našega Zavoda, je tudi razvijanje sodobnega Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC).

Že nekaj let se pedagoška vloga in povezava s turističnim gospodarstvom prenaša tudi preko MIC, saj imamo za to tudi odlične pogoje: moderno opremljeno šolsko  kuhinjo, učilnico strežbe, dovolj prostora za teoretična predavanja in izkušene strokovnjake.

Tako že nekaj let organiziramo usposabljanja za brezposelne na področju Kulinarike in strežbe ter Slaščičarstva in pekarstva. Gre za sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje s pridobljenimi EU sredstvi za izobraževanje brezposelnih oseb.

Stalnica našega programa so bila tudi izobraževanja za lokalne turistične vodnike, ki jih bomo nadaljevali.

V letu 2016 smo začeli sodelovati s Planinsko zvezo Slovenije in izvedli usposabljanje za oskrbnike planinskih koč in domov, ki smo ga v letu 2017 ponovili in nadgradili. Letos se je usposabljanja udeležilo 53 oskrbnikov, gospodarjev in drugih članov osebja planinskih koč in planinskih društev iz cele Slovenije.

Prav tako bomo v sodelovanju s turističnim gospodarstvom, ki vedno bolj prepoznava potrebe na področju strokovnih usposabljanj, izvajali posebej naročena, po potrebi tudi »in-house« izobraževanja in delavnice, na katerih bomo predstavljali novosti na področju kulinarične ponudbe, še posebej za alergike, vegetarijance, vegane …

Še bolj se bomo usmerili tudi v ponudbo tržno zanimivih eno- ali dvodnevnih tečajev za »nestrokovnjake«: kuhinja za moške, delavnice za mladino ipd., kjer bomo vključevali tudi ponudbo našega wellness centra.