5***** Karierni dan na VSŠ Bled

V sredo 29. marca 2023 bo tim študentov na programu Gostinstvo in turizem (GT) pod vodstvom mentorice dr. Darije Cvikl izvedel 5***** Karierni dan v šolskem hotelu Astoria Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled (VSŠ Bled).

Tudi letos je v ospredju trajnost pri zaposlovanju, saj smo na VSŠ Bled usmerjeni v dvig ozaveščanja pomena človeškega kapitala v gostinsko-turistični in velneški dejavnosti. Na ta način želimo primerno promovirati zaposlitvene možnosti na vseh ravneh: institucionalni, družbeni in socialni. V ta namen bodo prisotne nagovorili direktorica Direktorata za Turizem Dubravka Kalin, direktor mag. Peter Mihelčič in dr. Darija Cvikl. Študenti 1. letnika GT bodo predstavili svojo raziskovalno nalogo na temo pomanjkanja kadra v gostinstvu, ki so jo izvedli na 911 zaposlenih v gostinstvu. Izmenjavo informacij med delodajalčevimi potrebami po zaposlovanju na eni strani in ponudbo na trgu dela bo ponudilo podjetje 2TM. Za čimbolj kakovostno in celovito ponudbo različnih zaposlitvenih možnosti, se bo predstavilo 30 kakovostnih delodajalcev in dolgoletnih poslovnih partnerjev VSŠ Bled. Na tak način želimo na VSŠ Bled sooblikovati karierno odločitev in zagotoviti optimalne zaposlitvene pogoje.

Na ta način želimo na VSŠ Bled upravičiti pričakovanja študentov in jim pomagati pri izbiri delodajalca za opravljanje PRI in pri opredelitvi njihove karierne poti.

 

 

Leave a reply