Alenka Nečemer

Direktorica podjetja STOR.M d.o.o., Garni hotel Vila Triglav, diplomantka Višje strokovne šole za gostinstvo in  turizem Bled – 2012.

V času mojega šolanja nisem pridobila le znanja, temveč predvsem možnost dokazati se, razviti svoje sposobnosti in se pripraviti za svet službovanja. Težko je izpostaviti predmete, katerih znanja uporabljam pri svojem delu, kajti med vodenjem srednjega gostinskega podjetja uporabljam prav vsa. V času dveh let sem pri predmetih pridobila ne le znanje, temveč sem zaradi odprtosti predavateljev mnogokrat nepričakovano dobila tudi odgovore na morda nemogoča vprašanja. In prav Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je bila ustanova, ki mi je dala možnost že v času šolanja, da vstopim v razumevanje gostinskega posla.

Projekti študentov, pri katerih sem najprej le sodelovala, nato pa imela priložnost enega tudi organizirati, so bili moji prvi pravi poslovni koraki. Na njih sem se naučila biti strokovna, sodelovati z zunanjimi partnerji, načrtovati finančne plane in predvsem organizirati in se hkrati prilagajati kolegom iz letnika. Praktično delo v kuhinji in strežbi sta mi vsekakor omogočila, da danes razumem delo zaposlenih, z njimi sestavljam menije, pripravljam dogodke in v času sezon tudi pomagam pri njihovem delu. Da pa lahko delo s strankami kot tudi s poslovnimi partnerji opravljam sproščeno, je prav gotovo posledica znanj, ki sem jih pridobila pri predmetih poslovnega sporazumevanja in tržnega komuniciranja. Vodenje gostinstva je namreč delo, ki resda izhaja iz turizma, ampak ob opravljanju svojega dela spoznaš, da je skupek več dejavnosti. Vsak dan se pri svojem delu namreč srečujem z gosti iz vsega sveta in če želim dosegati svoje cilje, to je rast podjetja, moram z njimi ohranjati stike, jih razumeti, odgovarjati na njihove rezervacije in jim seveda pošiljati ponudbe. Pri tem v večini primerov uporabljam tuje jezike. Znanje nemščine in angleščine je bil pogoj, da opravljam delo direktorja družbe, vsakodnevno pa komuniciram in nadgrajujem znanje ostalih jezikov. Potrebno se je namreč zavedati, da se Slovenija vedno bolj odpira tujim turistom in da ti cenijo naše prilagajanje njihovim navadam, jezikom in željam. Tako večkrat uporabim ne le znanje tujih jezikov, ampak tudi znanje o tujih kulturnih in prehranskih navadah. Brez znanja, pridobljenega na področju ekonomije in managementa, pa si svojega dela sploh ne morem zamisliti. Izstavljanje računov, delo v ozadju blagajne, sestavljanje bilance, knjiženje, priprava statistik za lastnika in promocija podjetja so naloge, ki sestavljajo moj delovnik prav vsak dan.

Najpomembnejša plat mojega šolanja na Bledu pa je bilo to, kar bi morala mlademu študentu ponuditi vsaka šola ali fakulteta. Obstranska, vendar nujno potrebna je odlična podpora predavateljev, njihova avtoriteta in na drugi strani spoštovanje, ki ga lahko dosežejo le tisti, ki svoje delo opravljajo predano. Ko sem namreč zaključila šolanje, sem namreč zapuščala ogromno družino. Ta šola zame ni bila le učenje, bila je del mojega vsakdana. Ko sem začela svojo poslovno pot, se vrata te šole zame niso zaprla, saj še vedno z veseljem sodelujem tako s posameznimi predavatelji kot tudi s šolo. Višja strokovna šola tako ni le šola, kot jo navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, temveč je šola, ki te pripravi na življenje in začetek karierne poti, ker v njej pridobiš znanje, kompetence in sposobnosti, ki jih unovčuješ in nadgrajuješ na svojem delovnem mestu.

Leave a reply