Barmanstvo

Barmanstvo

Predavatelj: mag. Peter Mihelčič

„Bar je gledališče, barman je glavni igralec.“

Splošni cilji predmeta so:

  • osvajanje znanj in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje samostojnih opravil v baru,
  • usposabljanje s področja poznavanja, priprave in mešanja pijač,
  • postrežba vseh vrst pijač in prigrizkov, obvladanje poslovanja v barih in komunikacije z gosti.

Povezava do kataloga znanja – Barmanstvo

Obveznosti študenta so:

  • obvezna prisotnost na vajah, na strokovni ekskurziji – 80%,
  • izdelek z zagovorom,
  • pisni izpit.
Leave a reply