Brezplačna usposabljanja za brezposelne

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport in Zavodom RS za zaposlovanje organiziramo brezplačno usposabljanje za brezposelne osebe:

Kulinarika in strežba (opis programa)

Usposabljanje traja 104 ure, od tega je praktičnemu usposabljanju namenjeno 60 ur. Usposabljanje  lahko služi kot priprava na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

Začetek usposabljanja bo predvidoma 4.10.2013 ob 8.15 na Prešernovi 32, Bled.

Usposabljanja bodo potekala trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, torkih ter petkih, med 8.15 ter 13.10 uro

INFORMACIJE: Martin Lahajnar;
TEL.: 041 317 537

MAIL: martin.lahajnar@vgs-bled.si

PRIJAVA: Izpolnite PRIJAVNICO in jo oddajte osebno ali preko pošte na naslov:
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, MIC, Prešernova 32, 4260 Bled

Leave a reply