• mag. Radić Darja

  Mag. Darja Radić je strokovnjakinja s področja turizma in konkurenčnosti s 33 letnimi izkušnjami na področju spodbujanja turizma, priprave strateških dokumentov in razvojnih politik, podjetništva, konkurenčnosti in inovativnosti na vodilnih mestih v javnih in privatnih inštitucijah. Kot nekdanja ministrica in državna sekretarka za gospodarstvo v Sloveniji (2008 – 2011) je bila odgovorna predvsem za turizem,

  Read more
 • mag. Karan Monika

  Mag. Monika Karan ima različna strokovna in poklicna izhodišča, ki se medsebojno nadgrajujejo. Kot univerzitetna diplomirana ekonomistka ter magistrica menedžmenta kadrov in delovnih razmerij ima izkušnje iz marketinga, odnosov z javnostmi in kadrovskega področja v mednarodnih podjetjih. Vsa ta področja je kot soavtorica združila tudi v knjigi Blagovna znamka delodajalca, ki je bila na tem

  Read more
 • Demšar Jakob

  Jakob Demšar je upokojeni pogodbeni sodelavec VGŠ Bled že od leta 2010. V zadnjih 20-letih je med drugim predaval različne pravne predmete na Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti za turistične študije v Portorožu, Visoki komercialni šoli v Celju in na Višji šoli za poslovne sekretarje Leila v Ljubljani. Še vedno predava na Višji šoli za

  Read more
 • dr. Premrov Emira

  Dr. Emira Premrov je zaključila znanstveni magistrski študij s področja nemškega jezikoslovja in doktorirala iz jezikoslovnih znanosti na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v jezikoslovne znanosti s poudarkom na psiholingvistiki. Dejavna je na znanstvenem področju in objavlja prispevke oz. članke v mednarodnih znanstvenih časopisih ter se udeležuje strokovnih in znanstvenih konferenc.

  Read more
 • dr. Cvikl Darija

  Dr. Darija Cvikl, po osnovni izobrazbi univerzitetno diplomirana ekonomistka, je predavateljica v višjem strokovnem šolstvu RS že od leta 2004. Svojo poklicno pot pričela v gospodarskem sektorju leta 1994, kjer je naslednjih devetnajst let, opravljala različne poklice, in sicer kot direktorica veleprodajnega programa, koordinatorica trženja v zunanji trgovini in vodja nabave. Paralelno z delom v

  Read more
 • dr. Grafenauer Boža

  Dr. Boža Grafenauer je strokovnjakinja s področja vključevanja in interpretacije dediščine v turizem. Leta 1999 je diplomirala iz etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 2004 magistrirala, 2008 pa doktorirala. Njeno raziskovalno in izobraževalno delo je vseskozi usmerjeno v raziskovanje slovenske kulture, načina življenja in vključevanja v turizem. Je avtorica več strokovnih

  Read more
 • Guzelj Miha

  Miha Guzelj je od leta 2017 zaposlen na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled, kot predavatelj strokovne terminologije v italijanskem jeziku. Je univerzitetno diplomiran italijanist in sociolog kulture. Dodatno je pridobil andragoško-pedagoško izobrazbo in opravil strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Ima lokalno in nacionalno licenco za turističnega vodnika in se

  Read more
 • mag. Peter Mihelčič

  mag. Peter Mihelčič

  Mag. Peter Mihelčič je od leta 2019 dalje direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Kot veliko čast si šteje, da je bil redni študent in diplomant prve vpisane generacije na višješolskem študiju programa gostinstvo. Na šoli se je zaposlil leta 1999 kot laborant, kasneje pa kot predavatelj višje šole za strokovne

  Read more

Photostream

  Dostopnost

  Osrednja vsebina