Čestitke novim članom Študentskega sveta

Na volitvah za predstavnike študentov v Študentski svet, ki so potekale 22. in 23. novembra 2017 so bili na osnovi tajnega glasovanja izvoljeni:

– Jerneja Kemperle
– Maj Mlakar
– Maruša Lampič
– Aleš Špiler

Študentski svet tako sestavlja 5 članov: Jan Demaria, Jerneja Kemperle, Maj Mlakar, Maruša Lampič, Aleš Špiler. Iskrene čestitke novim članom in uspešno delo celotnemu Študentskemu svetu! Uradno obvestilo o rezultatih volitev

 

Volitve predstavnikov v Svet zavoda se zaradi prenizke volilne udeležbe ponovijo 6. decembra 2017 med 9.30 in 14. uro. Uraden poziv

Leave a reply