Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj (ČIR)

Koda predmeta
P 16
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
Obvezni v izbirnem modulu M7

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· spozna razvoj osebnosti in njeno psihološko zgradbo;
· spozna področja, obseg in načine razvijanja čustvene inteligentnosti;
· spozna tipe osebnosti in njihove prednosti, slabosti ter potenciale;
· spozna proces nastanka čustev, vrste čustev, njihovo sociološko in psihološko vlogo;
· spozna načine ustreznega upravljanja s čustvi: zavedanje, izražanje, spreminjanje;
· spozna osnove osebnega svetovanja, postavljanja vprašanj in motiviranja klienta;
· spozna strategije za čustveno bolj stabilno življenje.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· ocenjuje trenutno splošno počutje uporabnika;
· oblikuje individualni programe osebnostne rasti na zastavljene cilje;
· pozna tehnike samorefleksije, odkrivanja ciljev, tehnike zastavljanja vprašanj;
· obvlada čustvena pismenost;
· obvlada komunikacijo v stresnih okoliščinah.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Goleman D. (1997). Čustvena inteligenca. Ljubljana: Mladinska knjiga
– Goleman D. (2010). Socialna inteligenca. Nova veda o odnosih med ljudmi. Ljubljana: Mladinka knjiga
– Goleman D. (2010). Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga
– Seligman M.E.P. (2009). Naučimo se optimizma. Ljubljana: Mladinska knjiga Harris T. (2009) Jaz sem ok – ti si ok. Ljubljana: Karantanija
– James M. (2002) It’s Never Too Late to Be Happy. California: Quill Driver Books Chade-Meng, T. (2013). Najdi v sebi. Brežice: Primus Hendrix H. (1999). Najina ljubezen. Ljubljana: Orbis
– Siegel, D.J. (2013). Celostni razvoj otroških možganov. Domžale: Pogled

Predavatelj
Špela Strniša Tušek, Lc.Ps.

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply