Delavnica v okviru projekta “Night light”

Študentke 1. LETNIKA PROGRAMA VELNES so na današnji delavnici »Temno nebo« v dobri uri pripravile pet idejnih predlogov, kako izkoristiti temno nebo za oblikovanje novih edinstvenih turističnih proizvodov.

Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti pozitivno vpliva na ohranitev biodiverzitete, trajnostni razvoj zavarovanih območij, prispeva k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih tehnologij in razvoju trajnostnega turizma. 

Posamezna območja v EU so že pridobila status t.i. območij »TEMNO NEBO«, kar tudi za Gorenjsko in posamezna območja znotraj Triglavskega narodnega parka ter območij NATURA lahko predstavlja razvojno priložnost.  Projekt NIGHT LIGHT je prvi projekt v okviru programa INTERREG EUROPE, ki se dotika zahtevnega in zanimivega razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij. Iz Slovenije v projektu kot partner sodeluje BSC Kranj.
Na današnji delavnici v šolskem hotelu Astoria na Bledu so člani mednarodne projektne skupine skupaj s študenti 1. letnika programa VELNES razmišljali o tem, kako bi temno nebo lahko izkoristili za oblikovanje novih, unikatnih turističnih proizvodov. V dobri uri so pod vodstvom moderatorke, ga. Jane Apih iz podjetja Good Place, ki upravlja tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, pripravile pet idejnih predlogov, s katerimi so navdušile organizatorja delavnice in člane projektne skupine iz tujine. Idejne predloge bodo študenti razvijali naprej v okviru predmeta EKIP. Njihova predavateljica mag. Darja Radić je prepričana, da bo katera od idej zaživela tudi v praksi.

TemnoNebo1TemnoNebo2TemnoNebo3

Leave a reply