Demšar Jakob

Jakob Demšar je upokojeni pogodbeni sodelavec VGŠ Bled že od leta 2010. V zadnjih 20-letih je med drugim predaval različne pravne predmete na Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti za turistične študije v Portorožu, Visoki komercialni šoli v Celju in na Višji šoli za poslovne sekretarje Leila v Ljubljani. Še vedno predava na Višji šoli za gostinsko in turizem v Mariboru, na Višji strokovni šoli Academia v Mariboru in na Visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea v Mariboru ter na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled.

Je dolgoletni član Društva pravnikov Gorenjske in Društva kriminalistov Slovenije, pisec več strokovnih pravnih učbenikov in člankov.

 

 

Leave a reply