Diplomanti VSŠ Bled v Michelinovem vodniku

Diplomanti VSŠ Bled, ki so prejeli Michelinove nagrade so, Uroš Štefelin iz Vile Podvin, prejemnik ene Michelinove zvezdice, in prejemnika nagrade Michelinov krožnik, Simon Bertoncelj, vodja kuhinje Grand hotela Toplice Bled ter Igor Jagodic, vodja kuhinje restavracije Strelec Ljubljanski Grad.

V Sloveniji je 8 višjih strokovnih šol, ki ponujajo 2-letni študijski program Gostinstvo in turizem. Vsaj štiri višje strokovne šole imajo šolsko restavracijo, VSŠ Bled pa svoj šolski hotel, hotel Astoria. Večina šol redno tekmuje na mednarodnih študentskih tekmovanjih, ki spodbujajo umetnost kulinarike. Zato ne preseneča, da prva izdaja Michelin Slovenija vključuje šolsko restavracijo in več alumnov nekaterih izmed teh šol.

Z nagrajenimi diplomanti VSŠ Bled vseskozi tesno sodelujemo. So odlični mentorji našim študentom na praktičnem izobraževanju in somentorji pri pripravi diplomskih del. S kreativnimi idejami in sugestijami pomagajo študentom pri pripravah na različna kulinarična tekmovanja na državni in mednarodni ravni. S svojimi strokovnimi znanji pomagajo pri izvedbi različnih gastronomsko-kulinaričnih projektov in posvetov. Vedno so pripravljeni za sodelovanje in so nasploh odlični promotorji VSŠ Bled.

Iskrene čestitke!

 


Delno povzeto po članku Skupnosti Višjih strokovnih šol

 

 

 

Leave a reply