dr. Premrov Emira

Dr. Emira Premrov je zaključila znanstveni magistrski študij s področja nemškega jezikoslovja in doktorirala iz jezikoslovnih znanosti na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v jezikoslovne znanosti s poudarkom na psiholingvistiki. Dejavna je na znanstvenem področju in objavlja prispevke oz. članke v mednarodnih znanstvenih časopisih ter se udeležuje strokovnih in znanstvenih konferenc. Avtorica je treh recenziranih višješolskih učbenikov in enega visokošolskega učbenika. Sodeluje v domačih in mednarodnih projektih in je soavtorica dveh visokošolskih študijskih programov prve stopnje.

Dr. Premrov je naravni govorec nemškega jezika. Od leta 1996 je zaposlena na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled kot nosilka predmetov Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2, 3 – NEJ in Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (nem.) ter Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (nem.).

V svojem prostem času rada potuje, odkriva tuje države in bere knjige.

 

 

 

Leave a reply