Eva Schmitt

Vodja turistične pisarne v Slovenskem planinskem muzeju, diplomantka Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled 2015.

Kljub temu, da sem se po končani gimnaziji odločila za študij na Fakulteti za družbene vede, sem se po diplomi odločila svoje znanje nadgraditi še v smeri turizma. Tako sem se vpisala na Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled – smer turizem.

Šola mi je dala mnogo praktičnega znanja za delo v turizmu, spodbudila pa me je tudi k opravljanju izpita za lokalne turistične vodnike. V sklopu trajanja celotnega študija sem pridobila veselje za delo z ljudmi ter izkušnje za uspešno vodenje in izvajanje različnih projektov.

Največ izkušenj sem pridobila pri predmetu Projektni management, saj sem se naučila kakšne so naloge projektnega vodja, da je ekipa predana projektu in da je le-ta uspešno izveden. Osvojena znanja pa smo lahko nadgradili  v 2. letniku pri izvajanju praktičnega izobraževanja na različnih projektih, ki jih organizira šola. Vsa pridobljena znanja sem kasneje v službi večkrat lahko uporabila pri različnih nalogah.

 

Leave a reply