Gastronomija (GAS)

Koda predmeta
P 18
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M8
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
6
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· oceniti ustreznost obrokov s prehranskega vidika in vidika senzoričnih lastnosti,
· znati načrtovati standardne, alternativne in dietne jedilnike za različne skupine ljudi,
· razvijati znanja o pravilni izbiri in pripravi živil, o ravnanju z živili in jedmi ter zavedanje o pomenu higiene, načel dobre proizvodne prakse in HACCP sistema.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· ocenjevanje ustreznosti obrokov s prehranskega vidika in postavljanje kriterijev za oceno senzoričnih lastnosti hrane,
· izbiranje živil in načrtovanje jedilnikov za pripravo standardne, alternativne in dietne prehrane,
· estetsko ponujanje hrane, kombiniranje hrane in pijač in ustvarjanje kulinaričnih dogodkov v prostoru in času,
· soodločanje o ustreznosti živil živalskega in rastlinskega izvora, izbiranje primernih živil, in uporabljanje sodobne tehnike in tehnologije priprave hrane in pijače,
· izbiranje ustreznih postopkov toplotne obdelave, konzerviranja, pakiranja, skladiščenja,
· ravnanje po načelih dobre proizvodne prakse in HACCP sistema, zagotavljanje in izvajanje ukrepov za ustrezno osebno higieno, higieno opreme in obratov.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje (v okviru laboratorijskih vaj se izvedejo vaje na terenu), vaje v računalniški učilnici
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga s predstavitvijo in uspešno opravljen izpit iz vaj.

Priporočena literatura
– Suwa Stanojević, M. (2009).Gastronomija. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Gastronomija-Suwa.pdf

– Suwa Stanojević, M. (2011).Harmonija okusov. Ljubljana: Zavod IRC. Impletum.

Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Harmonija_okusov-Suwa.pdf

– Suwa Stanojević, M. (2008). Prehrana z gastronomijo in kulinariko. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_z_gastronomijo_in_kulinariko-Suwa_Stanojevic.pdf

– Suwa Stanojević, M. (2009). Prehrana in dietetika. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_in_dietetika-Suwa_Stanojevic.pdf

– Suwa Stanojević, M. (2009). Zdrav življenjski slog. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.zavod_irc.si/docs/Skriti_dokumenti/zp_zdrav_zivljenjski_slog.pdf

Predavateljica
Tatjana Šubic

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply