Grega Šilc

Lastnik turistične agencije Hike & Bike, diplomant Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled – 2005.
Študentska leta sem preživel na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled in z gotovostjo lahko trdim, da so bila to ena najlepših let v mojem življenju. V času študija smo se s sošolci srečevali s teoretičnim znanjem s področja gostinstva in turizma, najpomembnejši del pa je bilo pridobivanje praktičnih znanj pri šolskih projektih in izrednih dogodkih, ki so se odvijali na Bledu in v okolici.

Tako smo lahko študenti že v času pridobivanja ustreznih kompetenc dobili vpogled v organizacijo, načrtovanje, pripravo in izvedbo dogodkov, ki so bili velikokrat izvedeni na državnem, evropskem, celo svetovnem nivoju. Izmed vseh dogodkov v času študija mi je zagotovo v spominu najbolj ostala konferenca združenja AEHT, ki jo je gostila naša šola v letu 2004. S sošolci in predavatelji smo se na konferenco intenzivno pripravljali in jo tudi uspešno izvedli.

Usoda je hotela, da sem se le dve leti po zaključku študija na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled na tej šoli tudi zaposlil. Sprva kot laborant in inštruktor pri predmetu Dopolnilne turistične dejavnosti in kasneje kot vodja programskih področij v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Zanimivo in včasih tudi zabavno je bilo dejstvo, da so predavatelji, ki so me prej poučevali, postali moji sodelavci. Tudi v tem obdobju smo tako študenti kot zaposleni sodelovali pri organizaciji različnih projektov in izrednih dogodkov ter dajali velik poudarek  praktičnemu pridobivanju izkušenj. Projekti so postajali bolj pogosti in tudi zahtevnejši. Najbolj sta mi zagotovo ostala v spominu predsedovanje Slovenije Evropski uniji v letu 2008 in Svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu leta 2011. Pri takih in podobnih projektih smo zaposleni in študentje resnično dobivali neprecenljive izkušnje in specifična znanja, obenem pa smo učilnice in navidezne goste zamenjali za dejanske dogodke in znane osebnosti s področja politike ter športa.

Ko govorimo o turizmu, je meni zagotovo najlepša stvar dejstvo, da nam vedno ponudi nekaj novega in da se prav vsak dan srečujemo z novimi ljudmi, novimi destinacijami in kulturami. Ljudje, ki ljubijo turizem, so težko dolgo časa na enem mestu. Prav to se je pripetilo tudi meni in po petih letih dela na šoli sem začutil, da moram nadaljevati svojo pot. Ta me je vodila v podjetniške vode. V okolju, ki mi je neizmerno ljubo in ga imenujem svoj dom, sem odprl turistično agencijo, v kateri smo se specializirali za ponudbo pohodništva in kolesarstva na območju Julijskih Alp. Vsa pridobljena znanja, kontakte in izkušnje lahko sedaj intenzivno uporabljam v resničnem življenju in spomini, ki so vezani na študijska in delovna leta na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, so še vedno živi in zelo lepi.

Ob praznovanju 20-letnice šole bi se rad iskreno zahvalil svojim sošolcem, predavateljem, sodelavcem in študentom, da sem bil lahko del te zgodbe. Vesel in ponosen sem, da je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled pustila pomemben pečat na moji osebni in poslovni poti.

Leave a reply