Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice in delodajalcev v Svet zavoda VSŠ Bled

Sedanjim članom Sveta zavoda 21. marca 2023 izteče mandat, zato na podlagi 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda »Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled« pozivamo zainteresirane kandidate, da do 31. januarja 2023 pisne predloge z izpolnjenima priloženima obrazcema pošljete na naslov Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled, s pripisom »Evidentiranje kandidatov za Svet zavoda«.

Evidentirani kandidati morajo izpolniti priložena obrazca. Kandidat ne sme istočasno biti član v več kot dveh svetih. Članstvo je omejeno na največ dva mandata v enem svetu. Pričakovano je, da so vsi evidentirani kandidati iz lokalnega okolja.

Vodstvo zavoda bo obravnavalo vse pravočasno prispele predloge za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice in delodajalcev v Svet zavoda in svoj predlog predložilo v potrditev Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

mag. Peter Mihelčič
direktor

Poziv – predlog imenovanje predstavnikov ustanoviteljice in delodajalcev

Obrazec 1 – IZJAVA

Obrazec 2 – Europass

 

 

Leave a reply