I. IZPITNI TERMINI, IZPITNI ROKI

Redni izpitni termini so opredeljeni z letnim delovnim načrtom za študijsko leto.

Izredni izpitni termini:
 • Obvezni izredni izpitni rok je najkasneje v 30-ih dneh po končanih predavanjih, če se predavanja končajo pred koncem rednih predavanj,
 • Ostale izredne izpitne rok objavljajo predavatelji sami ali jih v skladu z zakonodajo objavi direktor;   

 • II. PRIJAVA NA IZPIT / ODJAVA OD IZPITA

 • Prijava na izpit mora biti opravljena - 5 dni pred izpitom.
 • Odjava od izpita mora biti opravljena - 3 dni pred izpitom.

 • III. OPRAVLJANJE IZPITOV

  Število opravljanj izpita:
 • predmetni izpit študent lahko opravlja večkrat, vendar so mu na razpolago najmanj 3 roki v študijskem letu,
 • izpit za izboljšanje ocene lahko opravlja 1x, če še ni izkoristil 3-eh rokov, vsako naslednje opravljanje izpita plača,
 • redni študenti lahko v študijskem letu 3x brezplačno opravljajo izpit, vsako nadaljnje opravljanje izpita se zaračuna po ceniku VSŠGT Bled,
 • izpit mora biti plačan 5 dni pred izpitom (navodila za plačilo dobite tukaj),
 • v kolikor študent na izpitu doseže oceno 1 ali 2 - mu je onemogočena prijava na izpit v prvem naslednjem izpitnem roku,
 • v kolikor se študent prijavi na izpit in ne pristopi, se šteje kot da je rok izkoristil (zato pazite na odjavo 3 dni pred izpitom!).
 •