NoviceTudi v letu 2016 smo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za zaposlovanje (OE Kranj) organizirali brezplačna usposabljanja za brezposelne osebe na področjih Kulinarika in strežba ter Slaščičarstvo in pekarstvo. Potekala so od septembra do sredine novembra 2016 v prostorih šolskega hotela Astoria.


Ob 20-letnici višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji je v torek, 25. oktobra, na Brdu pri Kranju potekala slavnostna akademija, kjer so slavnostni govorniki povzeli preteklo zgodbo dvajsetih let in napovedali nadaljnji razvoj tega področja.


Raziskave kažejo, da se mlade ženske po zaključku formalnega izobraževanja srečujejo še z večjimi težavami kot moški. Prehod na trg dela je zanje namreč izredno zahteven, zgodnje odpiranje vrat pa je za veliko mladih žensk, zlasti družboslovk, edina možnost za bolj uspešno vključevanje v zaposlitveno sfero. Ravno zato so na Zavodu Nefiks zasnovali projekt Kolegice, ki je prvič potekal leta 2012, trenutno pa klubi Kolegic uspešno delujejo v številnih krajih po Sloveniji.


Po dveh letih dela – prevajanja in prilagajanja vsebin slovenskim razmeram – so na EPF tik pred zaključkom projekta AWO (Academic Writing Online), v katerega je bila fakulteta vključena kot partnerica v projektu Erasmus+. Projekt je bil namenjen študentom – predvsem takim, ki potrebujejo dodatno vodenje in vzpodbudo pri pisanju zaključnih del, ker ne najdejo dovolj (samo)motivacije ali pa se jim zdi zelo težko že sploh začeti z delom, ker prav ne vedo, kako se ga lotiti in izpeljati do konca, zato s tem odlašajo, odlašajo, odlašajo …