Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji. Na njej je diplomiralo že preko 1490 študentov, ki pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju slovenskega turizma in gostinstva. Relativno velik interes za študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem na Bledu dokazuje, da se je šola v preteklem obdobju uspešno razvijala ter ohranila visok ugled med mladimi ter v strokovni javnosti.

Prostorski pogoji in opremljenost šole so zelo dobri in zagotavljajo kakovostno izvedbo pedagoškega procesa tako za študente kot za predavatelje in ostale zaposlene. V zavodu je za izvajanje dejavnosti oblikovana tudi posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (kratko MIC). V njegovem okviru deluje šolski hotel Astoria, ki svojo izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu in tudi študentom ter dijakom drugih šol.

 

Poslanstvo šole je bilo po uvedbi novega izobraževalnega programa Velnes dopolnjeno in se glasi: Poslanstvo zavoda je kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter velneški dejavnosti in dodatno razvijanje kompetenc v šolskem hotelu skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva.

Na osnovi vizije šole so bili postavljeni strateški cilji razvoja zavoda, ki so vodili delovanje v preteklem obdobju:
•    kakovostna izvedba VŠS programov: 150 vpisa - realnega v I. letnik + 1 oddelek s tujci,
•    spodbujati strokovno in pedagoško izpopolnjevanje pedagoškega kadra,
•    povezava in skupen razvoj z Visoko šolo za hotelirstvo in turizem Bled,
•    sodoben in vzorčen model uspešnega šolskega hotela,
•    ohranjati in poglobiti vsebinsko, kadrovsko in finančno delovanje MIC-a.

Skladno z vizijo šole so zaposleni v Hotelu Astoria, ki deluje znotraj MIC-Medpodjetniškega izobraževalnega centra, oblikovali vizijo hotela kot: »S prepletanjem izkušenj in znanja ter pripadnosti zaposlenih, s svežimi idejami študentov, ustvarjamo enkratno vzdušje in neponovljivo doživetje gostu. Na edinstveni lokaciji upravljamo z restavracijo, kjer je vse podrejeno željam gosta. Naš cilj je postati prepoznavno hotelsko kulinarično središče, zazrto v znanje, z učnim centrom za študente ter s konstruktivno odgovornim in spoštljivim odnosom do naravnega, družbenega in kulturnega okolja. Zavedamo se, da trajnostno poslovanje ni le naša odgovornost do okolja, ampak tudi naša prednost.«

Poslanstvo in razvojna vizija celotnega zavoda, temeljne vrednote in strateški razvojni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu za obdobje 2018 - 2019.

Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda VSŠ Bled

 
 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

  Prešernova 32, 4260 Bled

  04 / 575 34 10
  e-Fax: 04 / 575 34 30
  04 / 574 21 30
  info@vgs-bled.si

Davčna številka:  
SI51691051,smo davčni zavezanec
Matična številka:  
5957656
TRR:
SI56 01100-6030706052, 
odprt pri banki Banki Slovenije, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
mag. Peter Mihelčič, direktor