Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije, dne 28. marca 1996. Nastala je na osnovi 6. februarja 1996 v državnem zboru sprejete šolske zakonodaje, posebej Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na osnovi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Šola je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju 10. septembra 1996, prvo študijsko leto pa se je začelo 8. oktobra 1996.
 
Izobraževalni proces se je prva štiri leta izvajal v prostorih gostinske šole v Radovljici in v blejskih hotelih, 17. januarja 2000 pa se je šola preselila v obstoječe prostore adaptirane stare stavbe na Bledu, kjer se izvaja teoretični del programa. Istočasno je šola prevzela v upravljanje Hotel Astoria, v katerem od januarja 2001 potekajo vaje strokovnih predmetov in del praktičnega izobraževanja študentov. Hotel je bil od takrat v več fazah popolnoma adaptiran s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za šolstvo in šport. Prva velika prenova je bila v obdobju od 1. novembra 2005 do 5. marca 2006, ki ji je sledilo uradno odprtje prenovljenega Hotela Astoria 11. aprila 2006. Druga faza obnove je potekala od marca 2012 do junija 2013, ko je bila opravljena prenova druge polovice sob, konferenčnega dela in učnih prostorov, zgrajen pa je bil tudi sodoben velneški center.

 

Za razvoj zavoda je bil prvi zaslužen dolgoletni direktor zavoda Janez Šolar, ki je vodil zavod od septembra 1996 do konca leta 2009. V obdobju od 1. 1. 2010 do 16. 9. 2012 je bila direktorica zavoda Jana Špec, ki ji je sledila z enoletnim mandatom v.d. direktorica Rožica Slavica Ferjančič. Mag. Janez Damjan je prevzel vodenje zavoda 18. septembra 2013, najprej kot vršilec dolžnosti, od 1. aprila 2014 dalje pa s polnim mandatom. 1. aprila 2019 je vodenje zavoda prevzel mag. Peter Mihelčič.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

  Prešernova 32, 4260 Bled

  04 / 575 34 10
  e-Fax: 04 / 575 34 30
  04 / 574 21 30
  info@vgs-bled.si

Davčna številka:  
SI51691051,smo davčni zavezanec
Matična številka:  
5957656
TRR:
SI56 01100-6030706052, 
odprt pri banki Banki Slovenije, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
mag. Peter Mihelčič, direktor