Koda predmeta
P 22

Tip predmeta
prostoizbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
6

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· samostojno načrtovanje, organiziranje, izvedba in kontrola delovnega procesa gostinskega dogodka,
· povezovanje gostinskih dogodkov s kulturno in zabavno vsebino,
· analiziranje kakovosti in ekonomske uspešnosti poslovanja,
· uporabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· oblikovanje ponudb za različne gostinske dogodke,
· uporabljanje sodobne metode nabave na področju oskrbe z živili in pijačami,
· vodenje, organiziranje in koordiniranje dela sodelavcev v oddelku ter nadziranje izvajanja dogodka,
· vodenje evidenc in pripravljanje poročil,
· upoštevanje načel racionalnega poslovanja v oddelku jedi in pijač,
· pisno in ustno komuniciranje v tujem jeziku z gosti, poslovnim okoljem,
· poznavanje vseh postopkov priprave jedi in pijač ter spremljanje trendov v kulinariki,
· oblikovanje standardov v F&B oddelku in skrb za kakovost dela, ekonomsko uspešnost in racionalizacijo.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, vaje, projektno delo, strokovna ekskurzija
 
Načini preverjanja znanja
Izdelava in izvedba projektne naloge z zagovorom ter pisni izpit.

Priporočena literatura
- Polak, A. in Frelih, J. (1994). Mešanje pijač za poznavalce in ljubitelje. Ljubljana – Mežica: Multimix.
- Lebar, M. (2010). Strežba z organizacijo delo 1. Ljubljana: Zavod IRC.
http://www.implletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strezba_z_organizacijo_dela_1-Lebar.pdf
- Frelih, J. (2006). Gostinski leksikon. Ljubljana: Društvo barmanov Slovenije.
- Kilkenny, S. (2007). The Complete Guide to Successful Event Planning. Ocala (Florida): Atlantic Publishing Company
- Ninemeier, J. D. (2000). Management of food and beverage operations. East Lansing (Michigan): Educational Institute of the American Hotel & Motel Association

Predavatelj
mag. Peter Mihelčič
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik