Koda predmeta
P 11
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M5

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
 
Število kreditnih točk
4
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· seznaniti se z gostinskimi poklici in teoretičnimi vsebinami pri delu v kuhinji,

· osnovna gastronomska in kulinarična priprava različnih jedi posameznih skupin.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· poznavanje značilnosti kuharskega poklica v gostinstvu ter seznanjanje z osnovnimi metodami dela v gostinskih kuhinjah,

· komuniciranje z gosti,

· planiranje in načrtovanje obrokov za različne skupine gostov glede na njihove prehranske navade,

· poznavanje osnovnega kuharskega inventarja, strojev in naprav,

· upoštevanje varstva pri delu in uporaba higienskih predpisov v gostinstvu,

· uporaba živil glede na sestavo in hranilno vrednost,

· poznavanje osnove nabave in vodenja zalog,

· uporaba pravilno določenih tehnoloških postopkov za pripravo jedi,

· spremljanje kakovosti gostinskih storitev,

· analiziranje svojega dela in načrtovanje dela drugih,

· uporaba receptov in normativov za pripravo in izračun nabavne in prodajne cene,

· priprava posameznih slovenskih in mednarodnih jedi,

· zagotavljanje in evidentiranje kakovosti pripravljenih jedi,

· skrb za varovanje zdravja in okolja. (VGŠ, 2008)

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje, strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava in izvedba projektne naloge s pozitivno oceno in udeležba na strokovni ekskurziji.

Priporočena literatura

- Kopina, A. Z. (2010). Osnove kuharstva. Ljubljana: Zavod IRC.
Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Osnove_kuharstva-Kopina.pdf

- Adamlje, S. (1995). Slovenska kuhinja. Ljubljana: Mladinska knjiga

- Levstek, P. (2004). Kuharstvo za vsakogar. Ljubljana: Državna založba Slovenije

- Willan, A. (1999). Velika šola kuhanja: sestavine, tehnike, recepti. Ljubljana: Slovenska knjiga

- Zalar, J. [et al], (2008). Kuharstvo : osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi, recepti. Ljubljana: Državna založba Slovenije

Predavatelj
Jože Zalar
Katica Mikelj
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik