Koda dodatne sestavine
D6

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
Obvezna v izbirnem modulu M6

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
2.

Število kreditnih točk
7
Splošni cilji dodatne sestavine

Splošni cilj je:
· povezuje teoretična znanja s praktičnim delom in pridobiva ustrezne delovne izkušnje s področja velneške dejavnosti;
· pozna pomen gibanja in ostale zakonitosti zdravega načina življenja in se seznani s sodobnimi trendi športnega področja;
· oceni trenutno splošno zdravstveno stanje in motivirati uporabnika za vadbo;
· pozna izvajanje športnih vadb za različne namene oziroma potrebe (sprostitvene vadbe, vadbe za izgorevanje maščob, povečanje gibljivosti in koordinacije, splošne regenerativne vadbe…);
· pozna ukrepe za preprečevanje mišične neuravnoteženosti in bolečin v mišicah ter preventivne ukrepe proti celulitu.

Predmetno-specifične kompetence

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

·         izdela in izvaja program vadbe v skladu s petstopenjskim načrtovanje: spoznavanje, cilji/namen, načrtovanje, vaje, analiza/evalvacija;

·         načrtuje in izvaja pravilno zgradbo vadbene enote;

·         upošteva zahteve posebnih ciljnih skupin;

·         izvaja posebne vadbene aktivnosti in vadbo s pripomočki;

·         ocenjuje trenutno splošno zdravstveno stanje ter načrtuje in izvaja ustrezno individualno vadbo;

·         izvaja svetovanje usmerjeno stranki oz. kupcu.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 210 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljen PRI 4,
· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
- Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
- Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

Jezik poučevanja
Slovenski jezik