Navodila in obrazci

Up

Pravilniki

Hišni red in pravila obnašanja študentov
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
Navodila k pravilniku o ocenjevanju znanja
Kodeks MIC - Šolski hotel Astoria
Navodila za izdelavo seminarskih nalog
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja
Dopolnitev Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda VSŠ Bled
Merila in postopki za priznanje in uveljavljanje formalno in neformalno pridobljenih znanj
Pravila prilagajanja študija študentom s posebnimi potrebami
Merila in postopek za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad študentovm VSŠGT Bled
Navodila k pravilniku o ocenjevanju znanja na Višjih strokovnih šolah
Pravila o ureditvi posameznih pravic in obveznosti študentov s posebnim statusom