Vabilo - volitve za predstavnika zaposlenih v Svet zavoda


V skladu s 13. in 15. členom Sklepa o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda »Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled« zaposlene vabimo na tajne volitve za izbor predstavnika zaposlenih v Svet zavoda.

Tajne volitve se izvedejo v četrtek, 11.1.2018, med 10.30 in 14.30 uro v tajništvu šole.

Kandidata za člana Sveta zavoda sta:
-       Darija Cvikl
-       Iztok Sila

Volitve izvede volilna komisija v sestavi:
-       Renata Pernuš, predsednica
-       Mateja Seničak, članica
-       Veronika Zupančič, članica

Prosim, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

mag. Darja Radić
Predsednica Sveta zavoda

Uradno vabilo