Izredni izpitni roki - JUNIJ/JULIJ 2019


Od 18.6.2019 so na šoli razpisani naslednji izredni izpitni roki: 

 

- 18.06.2019 ob 10.00 uri: Poslovno sporazumevanje in vodenje (Darija Cvikl) - GT 

- 20.6.2019 ob 8.00 uri: Poslovanje hotelov in turističnih agencij (mag. Tadeja Krašna) - GT 

- 20.6.2019 ob 8.00 uri: Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (mag. Tadeja Krašna) - GT

- 20.6.2019 ob 8.00 uri: Trženje v turizmu (mag. Tadeja Krašna) - GT 

- 26.06.2019 ob 9.00 uri: Strokovna terminologija v tujem jeziku 2, 3 (Silva Gomzi Praprotnik) - GT 

- 28.6.2019 ob 14.00 uri: Pravni predpisi (Jakob Demšar) - GT/VEL 

- 01.07.2019 ob 9.00 uri: Turistična geografija in kulturna dediščina (dr. Boža Grafenauer) - GT 

 

Ne pozabite: 

Rok za prijavo na izpit: 5 dni pred izpitom 

Rok za odjavo od izpita: 3 dni pred izpitom