[ŠTUDIJ] Obvestilo pri predmetu TGK


Vse študente obveščamo, da je v ponedeljek, 10. 2. 2014 prisotnost pri predmetu obvezna.