Skupine 2. letnik - GT


V skupino 2PT1 so razvrščeni študentje od A do M, v skupino 2PT2 študentje od N do Ž.