Obvestilo študentom 1. in 2. letnika smeri gostinstvo in turizem ter velnes


Vse študente pozivamo k oddaji potrebne dokumentacije najkasneje do 15.9.2013 za zaključek ocen Praktičnega izobraževanja.

-         1. Letnik GT; poročilo in ocena (D2) ter seminarska naloga,

-         1. Letnik VELNES; poročila in ocene (D1, D2, D3) ter seminarska naloga,

-         2. Letnik GT; poročili in oceni (D3 in D4),

-         2. Letnik VELNES; poročili in oceni (D4, D7).

Navodila za pisanje seminarske naloge in vsa potrebna dokumentacija se nahaja na e-učilnici ge. Ferjančič pod oznako PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE.

Ne pozabite se prijaviti na izpit PRI!

Pisarna PRI