Zagovori diplomskih del - september 2016


V mesecu septembru 2016 bo za vse študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2016/2017 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe razpisan dodaten rok za zagovore diplomskih del:

 

 

 • Oddaja v špiralo vezanih nalog
 • ·        25. 8. 2016

 • Imenovanje komisij
 • ·        29. 8. 2016

 • Pripombe članov komisije mentorju do
 • ·          5. 9. 2016

 • Posredovanje pripomb diplomantu do
 • ·          8. 9. 2016

 • Oddaja vezanih nalog do
 • ·        13. 9. 2016

 • Zagovor diplomskega dela
 • ·        15. 9. 2016

   

   

  Izvleček Pravil o diplomskem izpitu:
   

  18. člen

  Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

   

  -         dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela za predsednika in člana Komisije za diplomske izpite

            in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  -         Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),

  -         Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),

  -         Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),

  -         Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),

  -         Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),

  -         Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)