Izredni izpitni roki - September 2016


Izredni roki bodo v mesecu septembru 2016 potekali v naslednjih terminih:


- Turistična geografija in kulturna dediščina (dr. Boža Grafenauer): 15.9.2016 ob 11.00 uri 

- Ekonomika podjetja in Ekonomika in podjetništvo (mag. Neda Kovačič): 15.9.2016 ob 12.00 uri 

- Poslovno sporazumevanje in vodenje (D. Cvikl): 16.9.2016 ob 10.00 uri 

- Osnove gastronomije (Rožica S. Ferjančič): 19.9.2016 ob 10.00 uri

 

Izredni roki veljajo za študente 1. letnika (gen. 2015/2016).