Odpoved vaj in predavanj


V sredo 15. 3. 2017, v četrtek 16. 3. 2017 in v petek, 17. 3. 2017 odpadejo vaje in predavanja pri naslednjih predmetih: 
- Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov, Poslovanje hotelov in turističnih agencij (mag. Tadeja Krašna) 
- Barmanstvo (mag. Peter Mihelčič) 
- Strokovna terminologija v tujem jeziku - nemški jezik (dr. Emira Premrov)