Informativa 2016

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled bo v petek in v soboto, 22. ter 23. januarja 2016 predstavila študijska programa Gostinstvo in turizem ter Velnes. Predstavili vam bomo študijska programa in način študija, pogoje za vpis ter prijavne in vpisne postopke, možnosti opravljanja študijske prakse doma ter v tujini. Spoznali boste tudi naše študente, ki bodo z vami delili svoje izkušnje o študiju na Bledu.

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled vsak dan skrbimo za stimulativno okolje in usklajen odnos med študenti ter predavatelji. Taki odnosi so nujni za kvaliteten prenos znanja na mlajše generacije in kasneje v podjetniško okolje. Naši predavatelji študente dobro poznajo in imajo boljši pregled nad dejanskim znanjem in interesi posameznikov, nad njihovimi potenciali in neodkritimi talenti.

H kvalitetnemu študiju veliko pripomore tudi šolski hotel Astoria, edini šolski hotel v Sloveniji, kjer naši študenti izvajajo praktični del študija.

 

Leave a reply