Irma Jogić

Key account manager Austrian Airlines, diplomantka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled – 2008.

Moj odnos z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled bi se skoraj začel davnega leta 1996, ko sem zaključevala Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT). Novo možnost študija v turizmu na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled so nam takrat redno predstavljali. Nekaj sošolk je namesto »Turistici« v Portorožu dalo možnost krajšemu študiju na novo ustanovljeni višji šoli. Sama se takrat nisem odločila za nadaljevanje šolanja, življenjska pot pa me je s turizmom nekaj časa povezovala le še v času dopusta. Ko je srednješolske obveznosti zaključila tudi sestra, se je odločila za redni študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Najini pogovori so velikokrat vključevali številne zgodbe o zabavnih in malo manj zabavnih prigodah na šoli. V tistem času je tudi mene karierna pot ponovno približala turizmu.

Ker mi je takratna zaposlitev predstavljala vedno manjši izziv, sem se za študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled odločila tudi sama. Osnove delovanja v turizmu smo v srednješolskih letih dodobra spoznali, zato mi predmetnik po večini ni predstavljal težav. No, pripomogle so seveda tudi sestrine zgodbe, saj je bilo v njih vedno dovolj uporabnih informacij o predavateljih, predavanjih, izpitih… Kot »izrednim« študentom nam je bilo veliko prihranjenega, za marsikatero klasično študentsko izkušnjo pa smo bili na žalost tudi prikrajšani.

Zaposlena sem v panogi, ki je tesno povezana s turizmom. Predmetnik Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled ni vključeval predavanj, s katerimi bi lahko poglobila poznavanje svoje panoge in mi na trenutni karierni poti zaključeni študij ne prinaša prednosti, sem pa vsekakor pridobila nova znanja, ki mi pridejo prav v zasebnem življenju. V času študija sem spoznala tudi veliko krasnih ljudi, s katerimi smo v prostorih šole in izven njih preživeli veliko nepozabnih trenutkov. Z nekaterimi od njih še vedno ohranjamo stike. Brez Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled do teh poznanstev, za katere sem izredno hvaležna, verjetno nikoli ne bi prišlo.

Leave a reply