Izredni izpitni roki

Na šoli so v mesecu aprilu in mesecu maju razpisani naslednji izredni izpitni roki:

 

1

 

24.4.2024

11:00

 

 

 

mag. Slavka Gojčič

Velnes

VELNES IN VELNEŠKA DEJAVNOST

 

2

09.5.2024

10:00

Jezerska predavalnica

 

Ustni izpit: 14.05.2024

 

dr. Emira Premrov

Velnes

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU 2 – NEJ

 

 

 

3

 

09.5.2024

11:00

 

Blejska predavalnica

 

 

 

mag. Tadeja Krašna

Gostintvo in turizem

TRŽENJE V TURIZMU

Velnes

TRŽENJE STORITEV

 

4

 

13.5.2024

9:00

 

 

 

Tatjana Šubic

Gostinstvo in turizem 2023

GASTRONOMIJA

 

5

 

13.5.2024

 

10:00

 

dr. Boža Grafenauer

Gostinstvo in turizem 2023

NARAVNE IN KULTURNE DANOSTI TURISTIČNE DESTINACIJE

 

6

 

13. 05. 2024

 

9:00

 

mag. Tadeja Krašna

Gostintvo in turizem

POSLOVANJE HOTELOV IN TURISTIČNIH AGENCIJ

 

 

7

 

 

20.5.2024

11:00

 

mag. Darja Radić

Velnes

EKONOMIKA IN PODJETNIŠTVO

 

Leave a reply