Izredni izpitni roki

V mesecu marcu in aprilu so razpisani naslednji izpitni roki

PREDMET

DATUM IN URA

Opomba

Ekonomika turizma

(J. Špec)

 

23. 3. 2015 ob 17.00 uri

 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – ITJ

(S. Gomzi Praprotnik)

 

1. 4. 2015 ob 15.00 uri

 
Trženje v turizmu

Trženje storitev

(mag. T. Krašna)

 

2. 4. 2015 ob 17.00 uri

 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2, 3 – NEJ

(mag. Emira Premrov)

 

8. 4. 2015 ob 17.00 uri – pisni izpit

13. 4. 2015 – po razporedu – ustni izpit

 
Uvod v turizem in destinacijski menedžment

(Jana Špec)

 

9. 4. 2015 ob 17.00 uri

* Prijave na  šolski stran – glej pod mag. Neda Kovačič

 

Ne pozabite na prijavo (5 dni pred izpitom). 

Leave a reply