Izredni rok za zagovore diplomskih del – September 2017


Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2017/2018 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

  • Oddaja v špiralo vezanih nalog
·        25. 8. 2017

  • Imenovanje komisij
·        29. 8. 2017

  • Pripombe članov komisije mentorju do
·          5. 9. 2017

  • Posredovanje pripomb diplomantu do
·          6. 9. 2017

  • Oddaja vezanih nalog do
·        12. 9. 2017

  • Zagovor diplomskega dela
·        15. 9. 2017

 

Izvleček Pravil o diplomskem izpitu:

18. člen

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

 

–          dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela za predsednika in člana Komisije za diplomske izpite

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

–          Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),

–          Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),

–          Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),

–          Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),

–          Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),

–          Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)  

Leave a reply