Izredni rok – zagovori diplomskih del – september 2023

Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2023/2024 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

 

Oddaja diplom v referat (v word in pdf obliki) 24. 8. 2023
Imenovanje komisij 28. 8. 2023
Pripombe članov komisije mentorju do 4. 9. 2023
Posredovanje pripomb diplomantu do 6. 9. 2023
Oddaja vezanih nalog do 12. 9. 2023
Zagovor diplomskega dela 14. 9. 2023

 

Izvleček Pravil o diplomskem izpitu:

  1. člen

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat šole odda:

 en izvod diplome v wordu in en izvod diplome v pdf obliki

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),
  • Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),
  • Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),
  • Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)

 

Leave a reply