Izredni rok – zagovori diplomskih del

V mesecu maju 2024 je razpisan dodaten izredni rok za zagovore diplomskih del:

Oddaja diplom v referat (v word in pdf obliki) 09.04.2024
Imenovanje komisij 11. 04. 2024
Pripombe članov komisije mentorju do 18.04. 2024
Posredovanje pripomb diplomantu do 22. 04. 2024
Oddaja vezanih nalog do 06. 05. 2024
Zagovor diplomskega dela 09. 05. 2024

 

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat šole odda:

  • en izvod diplome v wordu in en izvod diplome v word in pdf obliki

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),
  • Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),
  • Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),
  • Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)

 

Leave a reply