IZVEDBA PREDAVANJ

Namen izrednega študija je prilagoditev študijskega procesa vsem, ki jim zaradi službenih in vseh preostalih obveznosti primanjkuje časa za redno obiskovanje študija.
Izredni študij je izveden v skrajšanem obsegu predavanj oz. konzultacij.

Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času od torka do četrtka med 16.30 in 20.30 uro. Predmeti se izvajajo zaporedno. Urnik je objavljen na začetku študijskega leta, tako da si lahko organizirate svoj čas. Nudimo vam tudi spletni dostop do gradiv.

Ob zaključku predavanj pri posameznem predmetu sledi preverjanje znanja. Izredni študenti imate možnost opravljanja izpitov na rednih izpitnih rokih in dodatno razpisanih izrednih izpitnih rokih.

HIBRIDNI ŠTUDIJ

Hibridni študij je sodoben način študija, ki združuje oba – predavanja v živo in na daljavo. Primeren je za študente, ki želijo spremljati predavanja v živo in za vse tiste, ki zaradi oddaljenosti, službenih, družinskih in drugih obveznosti ne morete biti prisotni v živo, lahko pa predavanja spremljate na daljavo. Predmeti, kot so npr. Organizacija dela v kuharstvu, Organizacija dela v strežbi, Barmanstvo ipd. se bodo izvajali v živo.

PRAVICE IZREDNIH ŠTUDENTOV

Izredni študent lahko uveljavlja status študenta, v kolikor ni redno zaposlen. V takem primeru ima pravico do štipendije, študentskih bonov, subvencioniranega prevoza, bivanja in zdravstvenega zavarovanja.

ŠOLNINA

Šolnina za:

  • 1. letnik 2.500,00 EUR
  • 2. letnik 2.500,00 EUR
  • diplomsko delo 250,00 EUR
    Nudimo vam možnost obročnega odplačevanja šolnine na 10 obrokov brez obresti (250,00 EUR na mesec).

UGODNOSTI

Vsem prijavljenim kandidatom v 2. prijavnem roku (prijave do 29.8.2024) nudimo 250 EUR popusta.
Družinski popust: za vse, katerih ožji družinski člani so se ali se izobražujejo na VSŠ Bled nudimo 250 EUR popusta.
Pravne osebe: pri vpisu dveh zaposlenih nudimo za drugega kandidata 20% popust. Velja za sočasno vpisane v istem študijskem letu v katerikoli javnoveljavni celoletni program na VSŠ Bled.

PREDNOSTI IZREDNEGA ŠTUDIJA

  • Krajša, skoncentrirana predavanja
  • Več prostega časa

NAJMANJŠE ŠTEVILO PRIJAV ZA IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Najmanjše število prijavljenih v posamezni študijski program je 10 oseb.

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

Pogoji za vpis v redni in izredni študij so enaki: https://www.vgs-bled.si/vpis/vpis/
Prijavite se preko Vpisne službe Celje (zadnji dan 29.8.2024 – drugi prijavni rok): https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/

Zadnji dan vpisa v izredni študij je 09. 10. 2024.

PREDMETNIKI

Predmetnik na izrednem študiju je enak kot na rednem študiju.
Predmetnik Gostinstvo in turizem
Predmetnik Velnes

Dodatne informacije dobite v REFERATU ŠOLE na melita.bresan@vgs-bled.si ali 04 575 34 16

Dostopnost

Osrednja vsebina