Janez Šolar med prejemniki zlatega častnega znaka

Ob 20-letnici višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji je v torek, 25. oktobra, na Brdu pri Kranju potekala slavnostna akademija, kjer so slavnostni govorniki povzeli preteklo zgodbo dvajsetih let in napovedali nadaljnji razvoj tega področja.

Na akademiji so bila podeljena zaslužna priznanja Skupnosti VSŠ posameznikom, ki so  pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja z željo prepoznati znanje, trud in voljo za vse izjemne dosežke ter vso vloženo delo. Prejemniki zlatega častnega znaka so Alojz Razpet, Drago Simončič, mag. Milan Meža in dolgoletni direktor VSŠGT Bled Janez Šolar.

Gospod Janez Šolar je bil član projektne skupine za pripravo višješolskega programa Gostinstvo in turizem, prvi ravnatelj in direktor šole 13 let, od ustanovitve naprej. Je soavtor prvega višješolskega programa Gostinstvo in Turizem in avtor katalogov znanj ter eden izmed prvih predavateljev. Postavil je organizacijsko shemo šole, izbral prvi predavateljski zbor in strokovne sodelavce ter razvil bogato mednarodno sodelovanje šole. Vodil je investicijo obnove stare šole, kjer je sedež Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled ter sprejel odločitev o prevzemu hotela Astoria v upravljanje šole od 1. 1. 2000 dalje. S svojim delom, predanostjo in vizijo je dosegel, da je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled prepoznavna tako doma kot v tujini.

Višje strokovne šole, ki so prejele priznanja Skupnosti VSŠ ob 20-letnem delovanju so Izobraževalni center energetskega sistema – ICES, Višja strokovna šola Šolskega centra Celje, Višja strokovna šola Šolskega centra Novo mesto, Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.

Več si lahko preberete v sporočilu za javnost, kjer si lahko poleg galerije ogledate tudi posnetke slavnostnih govorov.

Leave a reply