Javna dražba za prodajo nepremičnine

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, na podlagi
50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) razpisuje JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

Leave a reply