Kako kakovostno in učinkoviti pripraviti diplomsko delo

Delavnica »KAKO KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO PRIPRAVITI DIPLOMSKO DELO« bo potekala v torek, 25. maja 2021  in sicer:

  • za študente programa Velnes ob 14.00 uri v Jezerski predavalnici 
  • za študente programa Gostinstvo ob 14.00 uri v Blejski predavalnici  

Na delavnici bodo predavatelji, mentorji predstavili:

  • kako pripraviti in napisati dispozicijo diplomskega dela,
  • kako izbrati mentorja v šoli in v podjetju,
  • kako prijaviti  naslov  diplomskega dela,
  • kako čim bolj racionalno izrabiti čas za izdelavo kvalitetnega diplomskega dela ter se pripraviti na uspešno predstavitev in zagovor diplomskega dela
  • tehnična navodila za pisanje diplomskega dela.

Po zaključku delavnice (ob cca 15.00 uri) bodo organizirani individualni razgovori z mentorji za pripravo diplomskih nalog.

Povezava na MS Teams – program GT:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab133c49bd2a445b3a1254cfd1e7e2544%40thread.tacv2/1621859606927?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7a3ebd7-4844-4590-8791-32fd6455ac48%22%2c%22Oid%22%3a%221d018731-d031-455b-9617-9f215f7d8511%22%7d

Povezava na MS Teams – program VEL:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab133c49bd2a445b3a1254cfd1e7e2544%40thread.tacv2/1621859638579?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7a3ebd7-4844-4590-8791-32fd6455ac48%22%2c%22Oid%22%3a%221d018731-d031-455b-9617-9f215f7d8511%22%7d

 

Delavnico bosta vodili predavateljici mag. Tadeja Krašna in Darija Cvikl.

Vabljeni!

Leave a reply