Konferenca 2010 – KAKOVOST IN INOVATIVNOST V TURIZMU IN GOSTINSTVU

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled se je že drugič spoprijela z zahtevno organizacijo  mednarodne konference tokrat pod nazivom “Kakovost in inovativnost v turizmu in gostinstvu”. Prvo tovrstno konferenco smo organizirali oktobra 2007 na kateri je sodelovalo 30 udeležencev iz 5 držav. Konferenca je imela naziv  “Prepoznavna narodna gastronomija potencijal v turizmu.”

Konferenco so odpri slavnostni govorniki: Jana Špec, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, Janez Fajfar, župan Bleda, mag. Darja Radić, državna sekretarka Ministrstva za gospodarstvo RS, mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem RS, mag. Dimitrij Piciga, direktor STO in Dominik S. Černjak, predsednik Turistične zveze Slovenije.

 

Letošnja konferenca je  predstavljala možnost za strokovni in znanstveni dialog o kakovosti in inovativnosti v turizmu in gostinstvu in hkrati ponudila pregled novih trendov in smernic s tega področja kot tudi ponazorila povezavo med teoretičnimi načeli in praktično aplikacijo le-teh.

V okviru plenarnega dela konference je mag. Maja Pak, vodja razvoja in raziskav v Slovenski turistični organizaciji predstavila prispevek “Zeleni turizem”. V nadaljevanju je  dr. Sonja Sibila Lebe, docentka na Ekonomsko – poslovno fakulteteti v Mariboru predstavila prispevek “Vpliv privlačnosti študija na višjih strokovnih šolah za gostinstvo in turizem na pomanjkanje tovrstnega kadra v Sloveniji”.

Znotraj tematskih sekcij so se  predstavili številni domači in tuji raziskovalci in strokovnjaki s področij turizma, gostinstva, gastronomije, hotelirstva, managementa, trženja in izobraževanja. Sprejetih je bilo 106 prispevkov, ki so predstavljeni v naslednih sekcijah:

Management in kakovost v turizmu in gostinstvu,

Izobraževanje v turizmu in gostinstvu

Management dogodkov

Dediščina in avtentičnost

Trženje v turizmu

Gastronomija

Dediščina in etnologija

 

Gostili smo udeležence iz 8 držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Romunije, Turčije, Španije, Egipta, Črne Gore ter  Bosne in Hercegovine.

Organizacijski odbor konference, sestavljen iz 6 predavateljev Višje strokovne šole, je k sodelovanju povabil tudi študente 2. letnika Gostinstva in turizma, ki so s pomočjo kolegov iz prvega letnika uspešno organizirali večerjo in ustrezen animacijski program za katerega so poželi velike pohvale od strani predavateljev, mentorjev kakor udeležencev konference.

Za organizacijo celotnega dogodka je poskrbel organizacijski odbor skupaj s študenti  2. letnika Gostinstva in turizma.

Vsem sodelavcem in študentom, kakor tudi udeležencem konference, ki so prispevali k uspešni izvedbi konference se iskreno zahvaljujem.

 

Gordana Vulić,

predsednica organizacijskega in programskega odbora konference

 

Zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov lahko najdete TUKAJ.

Leave a reply