Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD 1)

Koda predmeta
P 9

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M4
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· uporabljati sodobno tehnologijo v delovnem procesu,

· upoštevati trende sodobne kulinarike in izvajati kakovostne kulinarične in gastronomske storitve,

· oblikovati samostojno delo v timu, motivirati sebe in sodelavce in razvijati nove ideje,

· povezovati znanja z različnih področij in jih uspešno nadgrajevati v praksi,

· usposobiti se za pripravo domačih in mednarodnih jedi,

· usposobiti se za ekonomično in racionalno uporabo živil in materialov za dosego kakovosti storitev.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· upoštevanje načel ergonomičnega, higieničnega, okoljevarstvenega ter gospodarnega dela (higiena dela),

· ustrezno vključevanje in obvladovanje uporabe sodobne tehnologije in opreme,

· izbiranje živil glede na kakovost in hranilno vrednost, pravilno skladiščenje in spremljanje v procesu dela,

· ocenjevanje kulinarične kakovosti in senzoričnega vrednotenja jedi,

· oblikovanje dekorativnih kulinaričnih elementov glede na gostinski ambient, priložnost in obliko ponudbe,

· priporočanje in pripravljanje jedi za različne ciljne skupine in zahtevnost gostov.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje in strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit z zagovorom. Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno ocenjene vaje in udeležba na strokovni ekskurziji.
 
Priporočena literatura

– Metz, R., Grüner, H. (2005). ABC kuharstva in prehrane. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, Ljubljana

– Schmidt, C. (2002). Die große Teubner Küchenpraxis. Münchem: Teubner

– Zalar, J. (2010). Kuharstvo z organizacijo dela 1, Ljubljana, Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Kuharstvo_z_organizacijo_dela_1-_Zalar.pdf

– Zalar, J. (2009). Kuharstvo z organizacijo dela, strokovne vsebine za 1. in 2. letnik: interno študijsko gradivo. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

– Zalar, J., Vrandečič, J., Suwa Stanojevič, M., Hrovatin, A. (2008). Kuharstvo : osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi, recepti. Ljubljana: Državna založba Slovenije
 
Predavatelj
Jože Zalar

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply