Kulinarika za vitalnost

Koda predmeta
P 13

Tip predmeta
Prosto izbirni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
–    spozna osnovna kulinarična načela, skupine živil ter trende v kulinariki;
–    spozna temeljne kuharske tehnike in tehnologijo ter osnove organizacije dela v kuhinji;
–    razume potrebe po varovalni in uravnoteženi prehrani za ohranitev vitalnosti;
–    nauči  se načrtovanja standardnih in dietnih jedilnikov za različne ciljne skupine in za strokovno vključevanje alternativnih oblik prehrane za različne ciljne skupine;
–    spremlja novosti na strokovnem področju o varovalni, uravnoteženi prehrani in funkcionalnih živilih in jih zna vključevati v načrtovanje jedilnikov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence:
–    pozna osnovne kuharske postopke in organizacijo dela v kuhinji;
–    pozna pomen lokalnih produktov različnih kakovosti in njihovo vključevanje v ponudbo;
–    umešča izbrane dietne jedilnike v različnih življenjskih obdobjih;
–    informira o vrsti hranil z zdravju koristnimi učinki in svetuje primerno vključevanje v prehrano in svetuje o uporabi funkcionalnih živil v prehrani;
–    pozna in informira uporabnike o alternativnih oblikah prehrane, ter svetuje in sodeluje pri izvedbi analize in izdelavi načrta prehranskih navad uporabnika velneških storitev;

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Priprava in izdelava projektne naloge z zagovorom. Pisni izpit.
Pogoj za pristop k izpitu je oddaja enega delovnega poročila vaje ali projekta.

Priporočena literatura

Predavatelj/ica
Tatjana Šubic
Jože Zalar

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply