Leonardo da Vinci – projekt TOA

Projekt

Leonardo transfer of innovation / PRENOS INOVACIJ

Številka projekta

LLP-LdV/TOI/2009/EE/004/contr LLP-LdV/TOI/2009/002

Okrajšava in ime projekta

TOA, “Transfer of Animateur Curriculum to Estonian VET system”

Začetek projekta

01.10.2009

Zaključek projekta

30.09.2011

Cilji

Glavni cilj projekta je prenos modela učnega načrta turistične animacije iz Velike Britanije in Slovenije v Estonijo z namenom razvoja podobnega učnega načrta v »Regionalnem centru za usposabljanje Kuressaare«. Pristop temelji na uporabi učnih načrtov slovenskih in angleških partnerskih šol ter njihovi prilagoditvi potrebam estonske turistične industrije za razvoj 2-letnega programa za strokovne šole. Z razvojem takšnega programa bi usposabljali strokovnjake z znanjem in veščinami, primernimi za zdravilišča, hotele, centre raznih aktivnosti, počitniške kampe, ladje križarke, muzeje, ipd., kot organizatorji dogodkov in turistični animatorji. Z usposobljenimi strokovnjaki bi povečali kakovost turistične ponudbe in posledično rast prihodkov Estonije.

Aktivnosti

Pregled in študija obstoječih učnih načrtov turistične animacije v Sloveniji in Veliki Britaniji; spoznavanje učnih pripomočkov, materialov in literature s področja turistične animacije; raziskava estonskega trga glede potreb po turističnih animatorjih; razvoj novega učnega programa in njegova prilagoditev; testiranje novega programa; diseminacija in valorizacija projekta.

Partnerji

Park Lane College (UK)
Kuressaare Ametikool (EE)
REKK
NGO Saarte Turismiarenduskeskus

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled (SI)

Uradna internetna stran

 

www.ametikool.ee/toa

 

Leave a reply