mag. Radić Darja

Mag. Darja Radić je strokovnjakinja s področja turizma in konkurenčnosti s 33 letnimi izkušnjami na področju spodbujanja turizma, priprave strateških dokumentov in razvojnih politik, podjetništva, konkurenčnosti in inovativnosti na vodilnih mestih v javnih in privatnih inštitucijah. Kot nekdanja ministrica in državna sekretarka za gospodarstvo v Sloveniji (2008 – 2011) je bila odgovorna predvsem za turizem, energetiko, konkurenčnost, inovativnost in internacionalizacijo slovenske industrije, pripravo in izvajanje strategij konkurenčnosti in inovativnosti.

Na področju turizma ima več kot 25 let delovnih izkušenj s pripravo in izvedbo turističnih strategij in politik na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju ter vodenjem in izvedbo številnih, raznovrstnih turističnih projektov s področja izgradnje turistične infrastrukture, inovativnih turističnih proizvodov in trženja. Je avtorica ali so avtorica najpomembnejših strateških dokumentov, politik in programov v turizmu na nacionalni ravni od leta 2001 do leta 2011. Od leta 2012 ima tudi lastno podjetje specializirano za svetovanje in izvedbo projektov s področja turizma, konkurenčnosti in razvoja verig vrednosti v različnih gospodarskih panogah. Večino svetovalnih projektov izvaja za mednarodne inštitucije kot so Svetovna banka in OECD v različnih državah, med njimi v Azerbajdžanu, Tadžikistanu, Sierra Leone in v državah Jugovzhodne Evrope. Najpomembnejši projekti, ki jih je izvedla v zadnjih letih so Ocena konkurenčnost turizma v državah Jugovzhodne Evrope (OECD, 2020), Analiza turizma v Bosni in Hercegovini (GIZ, 2021), Razvoj kulturnih doživetij na Zahodnem Balkanu (RCC, 2019) in Priprava priročnika za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo v hotelih v Sierra Leone (Svetovna banka, 2022). V manjši meri deluje tudi na domačem trgu, kjer pripravlja razvojne strategije, poslovne načrte in investicijske programe za investicije v turistično infrastrukturo in razvoj turističnih proizvodov, projekte digitalizacije kulturne dediščine in načrte za upravljanje s krizami v turističnih destinacijah.

Svoje bogate izkušnje od leta 2007 z velikim veseljem prenaša na študente Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, kjer je nosilka predmetov Uvod v turizem in destinacijski management, Ekonomika turizma, Ekonomika in podjetništvo in Ekonomika podjetja. Od leta 2020 je tudi predavateljica Podjetništva in inovativnosti na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled.
Od leta 2019 je ponudnica lastnih turističnih apartmajev v Kranjski Gori. Poleti 2022 je s svojima sinovoma prevzela v upravljanje bar in fitnes v dvorani Vitranc v Kranjski Gori, kjer začenja novo podjetniško avanturo z željo približati ponudbo lokalnih proizvajalcev gostom in zanje pripraviti zanimive programe za ohranjanje fizične in psihične kondicije.

 

Pred leti je bila navdušena smučarka in popotnica. Sedaj pa v prostem času raje lenari pod borom v Dalmaciji, kje ob vodi ali v bližnjem gozdu.

Njen moto se glasi: Bodi to kar si. Delaj tisto kar si ti želiš. Poslušaj nasvete drugih, ampak naredi pa po svoje.

 

 

Leave a reply